Far,

Carl Alfred Hansen

Født i Herlufmagle 30.december 1905

 

 

 

                                                               

 

 

 

              

               Min farmor,

          Karen Johanne Hansine Oline Olsen

          Født 30.juni 1878 - død 26.november 1918 af spansk syge og var højgravid

          Gift 8.maj 1902 med .......

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                   ....... farfar, husmand og landpost

                                                                        Lars Hansen, født 11.maj 1866 -  død 26.januar 1934

                                                                                      Begravet 1.februar 1934 i Herlufmagle

 

                       

                       ... og her er farfar Lars Hansen som ung mand.

                       Han havde en bror, bødker Jens Hansen, født 21.september 1858, som udvandrede til USA i

                       1883, hvor han blev gift 27.marts 1891 med Hansine Madsen, født 28.januar1864

 

                                                                                          

 

                                                              En årskalender fra år 1905.

                  Den blev gemt som en erindring om min far, Carl Alfreds fødsel den 30.december 1905

                                                         Original størrelse = 3,5 x 5,5 cm 

 

 

                    

 

 

                                                                              

                                                                                                       Ca. år 1913                    

                                                                Min farbror Jens Georg født 28.februar 1903 og død 29.maj 1973

 

                                            

                                                              Avis-omtale om vi farmor,

                                       Karen Johanne Hansine Olines død, 26.november 1918

 

                  

                                         Ca. år 1918

            Mine 2 fastre fra venstre Olga Kirstine, født 6.juli 1910 og Ellen Marie Sofie, født 30.oktober 1911

 Billedet er taget efter at de er sendt på børnehjem i Jægerspris, dog ikke på slottet, men på gårdene omkring det

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                     Ved min far, Carl Alfreds konfirmation 1919

 

 

          

                                                     Ca.år1920

           Farfar, Lars Hansen ved sit hus i Herlufmagle. Drengen ved hans side

           er min farbror, Johannes Hansen, født 22.august 1915, død 11.december 1964

           og bagest er det formentligt den "hadede" husbestyrerinde Jensine.

           Damen til højre er mig ubekendt

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                

                                                                                              Ca.år 1925

                                                           Min far Carl Alfred står i bageste række nr 3 fra venstre

 

                 

                                         Ca.år 1926

          Min farbror, Hans Herluf Hansen, født 21.maj 1904,

                             Død (selvmord) som 26 årig

 

                                                                                   

                                                                                     Min far, Carl Alfred som soldat 1927 - 1928

 

 

                    

                           Til venstre min far på Dragør-fortet

               Dette er et postkort, som er sendt 23.februar 1927

                                    til fars far, Lars Hansen

 

                                                                                     

                                                                                                              År 1927 - 1928

                                                                                            I København, min far længst til højre

 

 

                  

                             Og her siddende til venstre min far, Carl Alfred

 

 

                                                      

                                                                                          Endnu et soldater-billede.

                                                                                     Min far siddende nr. 4 fra højre

 

 

           

                                                               10.fabruar 1928

                                                   Min far siddende nr. 2 fra højre

 

                                                                 

                                                                                                Ca år 1930 i Herlufmagle

                                                                    Nr.2 fra venstre min far, Carl Alfred Hansen, som hjælpepost

                                                                                  og yderst til højre min farfar, Lars Hansen

 

 

                     

                                              Ca.år 1930

                                  Vaskedag på Turebyholm

                        Længst til højre faster Ellen Marie Sofie

 

                                                                                                 

                                                                                                                          Ca.år 1930

                                                                                                                   Faster Olga Kirstine

 

 

                     

                                                          Ca.år 1930

                     Til venstre faster Olga Kirstine´s mand, Jens Tang som soldat

 

                                                                                     

                                                                                                                Ca. år 1930

                                                                    Farbror Julius Hansen, født 21.april 1908, død 20.december 1980

 

 

                  

                                                 Ca.år 1930 - 1931

                      Siddende på bænken til venstre faster Olga Kirstine,

                              siddende til højre faster Ellen Marie Sofie

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                     Ca. år 1932

                                                                                                            Faster Ellen Marie Sofie

 

                    

                                            Ca. år 1932

                          Min far, Carl Alfred Hansen med

                               tidligere dame-bekendtskab

 

                                                               

                                                                                                         Ca. år 1933

                                                                                             Min far på gymnastik holdet

 

          

              Faster Olga Kirstine med sin mand, Jens Tang, gift ca. år 1933

 

 

                                        

                                                                                          Ca. år 1933

                                                               Min far som gymnast bagest række til venstre

 

 

          

                                                         Ca. år 1933

                                         Min far siddende nr.4 fra højre

 

                                                                                      

                                                                                              Min farfar Lars Hansen som ældre

                                                                                                      Herren til højre ubekendt

 

 

                                                Her er 5 forskellige omtaler om min farfar,

                                 Lars Hansens død, 26.januar 1935, begravet 1.februar 1935

 

 

              

      Sydsjællands Soc.Dem. Næstved 29.januar1939

 

                                                                                              

                                                                                       Sydsjællands Venstreblad Næstved, 29.januar1934

 

        

               29.januar 1934 Næstved Tidende

 

                                                                                                 

                                                                                                         Næstved Avis 29.januar1934

 

                    

             Sydsjællands Venstreblad Næstved 2.februar 1934

 

 

                                            

                                                                           27.februar 1934

                                                      Bryllup mellem min farbror, Julius Hansen 

                                                      (født 21.april 1908, død 20.december 1980)

                                             gift med Christine Marie Rohde (født 19.marts 1911)

 

                                                       

 

                          Bryllupsgæsterne, deriblandt min far

 

          

 

                                                                                   

                                                                              Dette billede af min far var en gave til min mor i 1935

                                                                              på hendes fødselsdag 27.februar 1935 udover billedet

                                                                                           havde han købt en taske for 1 krone.

                                                                                          Den var så billig, da låsen var i stykker

 

                       

                                               Ca. år 1939

                         Fætter Erik Rohde Hansen, født 1935 og

                         kusine Kirsten Rohde Hansen, født 1938

 

                                                                                                    

                                                                                                                     Ca. år 1941

                                                                                                       Kusine Kirsten Rohde Hansen og

                                                                                                        hendes bror Erik Rohde Hansen

 

               

                                               År 1942 Horsens Avis

                               1.skoledag for min fætter med kryds på,

                                 Erik Rohde Hansen her med sin mor,

                  min tante Christine, gift med min farbror, Julius Hansen

 

 

                                                                                 

                                                                                          Min fars legitimationskort fra 3.juli 1941 

 

                       

                        Faster Ellen Marie Sofie på hendes bryllupsdag

                            7.maj 1944 med Gunnar Herluf Andersen