Ca.år 1935

                                                                      Et meget forelsket par

                                                  Min mor Helga Kirstine og min far Carl Alfred

 

                

                                                                           4.oktober 1938

                                                               Mine forældres vielses attest

 

 

               

                                                 Et broderet bryllups telegram til mine forældre

 

                

                            Dette telegram er fra min mors mormor og morfar (mine olde forældre)

 

        

                            Søster Birtes dåbsattest fra 5.marts 1939

 

                                                         

                                                                    Koppeattest for søster Birte. Sidste gang 4.maj 1942

 

         

                                       Søster Birtes vaccinationskort

 

                                                 

                                       Her med mine forældres første barn, Birte født 8.januar 1939

                                                  Deres andet barn, Ole Bent født 29.april 1941

                                                      ...og så kom jeg, den lille krebs 17.juli 1944

 

                                    

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

1945

 

                      

 

 

                                                    Her mellem bror Ole Bent og søster Birte 

 

 

                                                                     

 

               

                  1945 var en svær tid, så mit lille legedyr blev byttet til en

      æbleskivepande (det var nok også bedre, at vi alle kunne få æbleskiver)

 

 

                         

                                                                                  Ca.1945

                                         På havnen i Horsens. Nr.3 fra højre står min far Carl Alfred

 

                                                __________________________________________________________________________________________

 

1946

 

            

 

 

                                                         Vi 3 søskende igen samlet hos fotografen

                                                                                      1946

 

                                                                 

 

 

       

 

 

                                  

                                                    Ved min fætter Per Viktors fødsel 15.juni 1946

                                Dette brev er sendt fra min far Carl Alfred Hansen til min "onkel" Peter

                                     gift med min moster Elly Olivia, mens Peter sad i arresten i Horsens.

                               Som flygtning havde han været interneret ved Viborg og var flygtet derfra.

                                                      Han blev fanget og sat i arresten i Horsens.

                                               Brevet viser noget om sammenhold i familien i 1946.

 

                                        

 

     

 

                                           

 

                                   

 

 

                                                                

                                                                                     1945

                     Min mormors far (min oldefar) Christen Jørgensens nekrolog  i Horsens Socialdemokrat

                                       Født 9.august 1865, død 4.august 1945 begravet 9.august 1945

                                                                      på sin 80 års fødselsdag

                                                                                   

 

 

 ___________________________________________________________________________________________

 

1947

 

                

                                                                            1.februar 1947

                                    Vores moster Elly Olivia skrev disse ord i søster Birtes poesibog

 

                                              

                                                                                    1947

                                  Min faster Ellen Marie Sofie med datteren, min kusine Grethe Elise

 

 

                                    

                                                                                    1947

                                     Til venstre min onkel Peter, kusine Tove Marie, fætter Per Viktor,

                                                    kusine Grethe Kirstine og min moster Elly Olivia          

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________

1948

 

Fætter Per Viktor Dubienko1948, født 15.juni 1946

 

 Her er fætter Per Viktor med sine søstre

Grethe Kirstine, Tove Marie samt onkel Peter og moster Elly Olivia

 

1948

                                           Onkel Peter med sin søn, min fætter Per Viktor Dubienko

 

 

Ved min farbror Julius´ s 40 års fødselsdag, 22.august 1948

 

 ___________________________________________________________________________________________

1949

 

                                                                                     1949

                                                          Birte skriver lidt om sit forbrug af penge 

 

 

                                                          

                                                                                      1949

                                             Min kusine Tove Marie, datter af min moster Elly Olivia 

 

 

Bente, min søster Birte og Vita

på Strandpromenaden, Horsens 1949

 

 

                                                                              

                                                                                                                 1949

                                                                                 Kusine Grethe Elise Andersen fra Roden Skov

                                                                                        Senere gift med Torben Lund Skovby

 

 

           

                                                       I Thorvalds have juli 1949, Horsens

             Fra venstre; Hintze, min søster Birte, fru Laursen, "Bedste", købmand Laursen,

                                                        Anna Mortensen & Anna Hansen

                    Stående fra venstre;  mig med min mor, fru Hintze, min far, Thorvald

 

 

                             

                   Med Horsens-garderen Finn og mig.

                   Fra venstre forrest Anna Hansen, "bedste", Elna, Karl Mortensen

                 Bagest fra venstre fru Hintze, Hr. Hintze, min mor, Thorvald, Anna Mortensen

 

                                                                   Haven i Frederiksgade 12, Horsens

 

          

                                                       Med min mor i baggrunden

 

 

                                                  

                                                                               Ca.1949

                                              Et lidt bizart billede af min onkel Peter og sin søn,

                                                            min fætter Per Viktor Dubienko

 

 

                                                                        

                                                                                Min fætter Erik Rohde Hansens konfirmation

 

                                       

                                       1949 Far på vej til due-totalisatoren

En oplevelse omkring min far Carl Alfred; Han arbejdede på Horsens Havn og registrerede, at et barn var faldet i havnen og reagerede promte ved at hoppe i havnen for at redde barnet. Det viste sig, at det var hans egen søn, Ole Bent, min bror. Det gode for mig at vide er, at min far ville have hoppet i havnen for at redde hvem som helst.  

 

 

 ___________________________________________________________________________________________

1950

 

Årsagen til min fars død var, at han var blevet opereret for brok

og med kone og 3 børn skulle der dagligt mad på bordet. 

Han gik derfor på arbejde for tidligt

efter operationen og fik et ildebefindende,  hvor min mor løb over til Falck stationen,

                      som lå overfor hvor vi boede. De kunne ikke foretage sig noget før min far var tilset af en læge, som dog kom for sent og derved døde min far af en blodprop.

 

                               

                              

 

                                                                  

                                                                                          Østre Kirkegaard

                                                  Gravstenen var en sten fra min oldemors have i Toftum ved Søvind.

                                      Min mor voksede op hos hendes bedsteforældre dér og bestemte allerede som barn,

                                                                             at det skulle være hendes gravsten.

                                                                                  Det blev så i stedet min fars

 

___________________________________________________________________________________________